کامل Cherubin سینما نمایش کارگردانی سرمایه گذاری

کامل Cherubin: سینما نمایش کارگردانی سرمایه گذاری فیلم موج کوتاه سریال نمایش خانگی محمود فلاح

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری واقعا هنوز هم فکر می کنید این نوع ارشاد جهت جوانان ما جواب می دهد!؟ / مهتاب کرامتی

این پرسش برام پیش میاد که اگر هر کدوم از ما اونجا بودیم،چه تصویر العملى نشان مى دادیم.

واقعا هنوز هم فکر می کنید این نوع ارشاد جهت جوانان ما جواب می دهد!؟ / مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی: واقعا هنوز هم فکر می کنید این نوع ارشاد جهت جوانان ما جواب می دهد!؟

عبارات مهم : تصویر

این پرسش برام پیش میاد که اگر هر کدوم از ما اونجا بودیم،چه تصویر العملى نشان مى دادیم.

مهتاب کرامتی هم نسبت به واکنش‌ها گشت ارشاد با دختر جوان تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایران، مهتاب کرامتی نیز نوشت:« واقعا ً هنوز هم فکر می کنید این نوع ارشاد جهت جوانان ما جواب می دهد!؟!؟چه الگوی مناسبی هستید جهت کودکان و نوجوانان ،دختران و مادران این سرزمین….پ ن: دیدن این ویدئو به هیچ کس توصیه نمى شه چون ترویج کننده خشونت در جامعه خواهد بود. پ ن:البته این پرسش برام پیش میاد که اگر هر کدوم از ما اونجا بودیم،چه تصویر العملى نشان مى دادیم.»

واقعا هنوز هم فکر می کنید این نوع ارشاد جهت جوانان ما جواب می دهد!؟ / مهتاب کرامتی

واژه های کلیدی: تصویر | جوانان | نوجوانان | مهتاب کرامتی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs